Ga naar de inhoud

Schimmel uit documenten verwijderen na wateroverlast

Schimmel op papier verwijderen uit een boek
Schimmel verwijderen uit een boek


Waterschade bij archieven, bibliotheken, scholen en bedrijven is een steeds vaker voorkomend probleem.
Door de intense regenbuien van de afgelopen weken, vooral in de Westhoek, is de kans op waterschade door wateroverlast erg reëel. Een overstroming kan grote gevolgen hebben voor documenten, maar ook een klein lek in een kelder dat lang onopgemerkt blijft, kan al grote schade aanrichten.

De eerste stap bij waterschade is om de documenten veilig uit het water te halen. Dit is belangrijk om te voorkomen dat de schade verergert. Zorg ervoor dat de documenten goed worden gedroogd en dat ze niet worden blootgesteld aan direct zonlicht.
Raadpleeg een expert om de situatie in kaart te brengen, de documenten te identificeren en prioriteiten te helpen bepalen, ook in functie van restauratie nadien.

De volgende stap is om schimmelvorming te voorkomen en/of de verspreiding ervan te stoppen. Schimmel kan zich namelijk snel verspreiden en ernstige schade aanrichten. Daarom is het belangrijk om de documenten zo snel mogelijk te laten behandelen door een specialist. In afwachting kan altijd gekozen worden om de documenten tijdelijk in de diepvries te bewaren. Dit stopt tijdelijk het vervalproces.

Een specialist zal de documenten eerst gammastralen. Dit is een veilige en effectieve manier om schimmel te doden. Daarna worden de documenten bladzijde per bladzijde gereinigd met een zachte borstel. In sommige gevallen kan restauratie nodig zijn om de documenten in hun oorspronkelijke staat te herstellen.

Schimmel op boeken verwijderen