Ga naar de inhoud
Restauratie van een affiche

Restauratie van papier, boeken en archiefstukken

Restauratie en conservatie van boeken

Bij heel wat oude boeken is de rug los komen te zitten alsook het voorplat en/of achterplat. Andy van Atelier Whyart beheerst de kunst om zo’n restauratie van lederen, linnen, papieren of perkamenten banden, kaften en bladzijden met zo weinig mogelijk impact uit te voeren. Zo is de ingreep amper zichtbaar, maar wél uiterst effectief.

Gerestaureerd boekblok
Restauratie affiche - situatie vóór restauratie
Restauratie affiche – vóór
Restauratie affiche - situatie na restauratie
Restauratie affiche – na

Restauratie en conservatie van papier

Papier is erg breekbaar en broos en toch blijft het eeuwenlang bewaard. Het restaureren van papier is dan ook een vakmanschap en gebeurt bij Atelier Whyart volgens de ethische code van het ECCO (European Confederation of Conservator-Restorers).

Kunstwerken op papier zoals aquarellen of gouaches, tekeningen of schetsen, maar ook bouwkundige plannen, akten en boeken, kunnen in verval raken.
Een chemische oorzaak kan hiervan de oorzaak zijn zoals bij lijmresten, lichtschade of brand, maar ook contact met andere materialen zoals nietjes en plakband zorgen vaak voor vlekken, scheuren en gaten.

Om papier opnieuw in goede staat te krijgen, wordt het gereinigd en ontzuurd. Lacunes worden aangestipt, plakband verwijderd, scheurtjes hersteld. Indien nodig wordt het papier behandeld tegen schimmel, inktvraat en kopervraat. Broze stukken worden gedoubleerd en verstevigd.

Restauratie en conservatie van archiefstukken

Archieven en documentatiecentra hebben heel wat documenten op papier en perkament. Het zijn onder meer waardevolle charters, oorkondes of brieven met zegels, affiches, brochures of pamfletten, chirografen of akten, bouwplannen op kalk of blauwdrukken.

Deze archiefstukken neemt Atelier Whyart met kennis en kunde onder handen zodat deze opnieuw optimaal bewaard kunnen worden.

Restauratie van boeken, papier en archivalia

Andere diensten