Ga naar de inhoud

Restauratie en inkaderen affiche Ricard

Deze affiche van Ricard werd vergeeld binnengebracht met hier en daar gebruikersschade. De affiche werd in het atelier opgefrist en de gebruikersschade werd weggewerkt.
De klant koos voor een kader met ontspiegeld glas.